Algemene voorwaarden bvba Koken in balans


De algemene voowaarden bvba Koken in balans regelen de relatie tussen de Koken in Balans klant (hierna ook ‘klant’) en de Koken in balans vennootschap. Door de website te gebruiken of te reserveren voor een diner, lunch, brunch of kookclub, neemt de klant kennis van onderstaande algemene voorwaarden en aanvaardt de toepassing daarvan. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonisch, schriftelijk of via e-mail geplaatste en/of bevestigde afspraak.

Indien de klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer bepalingen vermeld in de algemene voorwaarden bvba koken in balans, is een verder gebruik van de website en diensten van bvba Koken in Balans niet meer mogelijk.


Betaling

Alle prijzen vermeld op de site zijn inclusief btw en taksen, tenzij anders aangegeven. Alle kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot reservatie/inschrijving over te gaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.


Reserveren/inschrijven

Bij reserveren of inschrijven van één van de aangeboden activiteiten, met uitzondering van de dinsdagmiddaglunches, door bvba Koken in balans – Villa Tulsi, ontvangt u een bevestgigingsmail met verzoek tot betaling van 20% van het totale bedrag op rekeningnummer be05 9731 6527 2775. Dit bedrag wordt bij de eindafrekening in mindering gebracht. Uw inschrijving is definitief, van zodra we dit voorschot ontvangen hebben. Indien we uw voorschot niet ontvangen hebben, 5 dagen voor de door u gekozen datum, kan bvba Koken in balans uw reservatie of inschrijving annuleren en de datum/activiteit vrijgeven aan andere geïnteresseerden/deelnemers.


Annuleringsvoorwaarden

*Klant

Indien je onverwacht,  niet aanwezig kan zijn op een activeit, gelieve dan onderstaande annulatievoorwaarden te respecteren:

*Binnen 10 dagen voor aanvang van de activiteit: uw voorschot wordt u teruggestort, uiterlijk 1 week na de geplande datum/activiteit

*Binnen 7 dagen voor aanvang van de activiteit: 20%, oftewel uw voorschot wordt als onkost in rekening gebracht door bvba Koken in Balans

*Binnen 2 dagen voor aanvang van de activiteit: u wordt verzocht, het totale bedrag over te maken op rekeningnummer be05 9731 6527 2775 ter vergoeding van de gemaakte kosten door bvba Koken in balans

*speciale regeling voor kookclubleden: bovenstaande annulatievoorwaarden zijn enkel geldig, van zodra er nog geen deelname aan een kookclubavond heeft plaatsgevonden. Vanaf het moment dat er één avond gevolgd is, vervallen bovenstaande annulatievoorwaarden en ben je definief ingeschreven onder de specifiek geldende voorwaarden voor kookclubleden, dewelke je kan terugvinden op het inschrijvingsformulier ‘kookclub’

*bvba Koken in balans/Villa Tulsi

Bvba Koken in balans behoudt zich het recht, een kookclub, lunch, brunch of diner te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Indien dit het geval is, storten wij uw voorschot terug, uiterlijk 1 week na de geplande datum/activiteit.


Aansprakelijkheid verlies of diefstal

Bvba Koken in balans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, beschadiging of verlies van zaken welke zich in de gebruikte ruimtes bevinden. Alle persoonlijke items, aanwezig in de gebruikte delen van het pand, blijven voor risico van eigenaar en/of belanghebbende.


Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren via onderstaande contactgegevens:

Bvba Koken in balans

Emblemsesteenweg 29 

2560 Kessel
Telefoon: 0474/31 34 19

Mail: info@villatulsi.be